คลิป : งานเปิดตัวเว็บไซต์ Alcohol Rhythm เปลี่ยนจังหวะชีวิตคนติดเหล้า

February 12, 2019


 

“เปลี่ยนจังหวะชีวิต คนติดเหล้า”
 
แพล็ตฟอร์มใหม่สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มเหล้า
 
พบกับศูนย์รวมองค์ความรู้และเครือข่ายว่าด้วยผู้มีปัญหาการดื่มสุราใหม่สดได้ที่นี่
#AlcoholRhythmเปลี่ยนจังหวะชีวิตคนติดเหล้า #HITAP #สสส

Related Articles