คลิป : เช็คลิสต์ง่ายๆ แบบไหนถึงเรียกว่า ‘ติดสุรา’

May 22, 2019


 

จากสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า ในแต่ละปี มีผู้เสียชีวิตด้วยสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากแอลกอฮอล์มากกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก ขณะที่ในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากรในปี พ.ศ. 2560 พบว่าจากประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 55.9 ล้านคน มีผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในรอบปีที่แล้วประมาณ 15.9 ล้านคน และดื่มสม่ำเสมอ 6.98 ล้านคน

แต่คุณรู้ไหมว่า เห็นตัวเลขการดื่มเหล้าสูงๆ แบบนี้ คนที่มีปัญหาการดื่มและเข้ารับบริการทางการแพทย์คิดเป็น 6% ของทั้งหมดเท่านั้น!

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ ตัวผู้ดื่มหรือคนรอบข้างไม่รู้ว่า แบบไหนถึงเรียกว่าติดสุรา วัดจากปริมาณการดื่มต่อครั้งได้ไหม หรือถ้าเมาทีก็จำทางกลับบ้านไม่ได้ที แต่พอสร่างก็ปกติดีทุกอย่าง แบบนี้เรียกว่าติดรึยัง?

Alcohol Rhythm เปลี่ยนจังหวะชีวิตคนติดเหล้า ขอนำเสนอคลิปความรู้ง่ายๆ ว่าด้วยการดื่มสุรา รวมถึงเกณฑ์วินิจฉัยภาวะติดสุรา ที่ให้ผู้ดื่มหรือคนรอบตัวลองทำเช็คลิสต์ง่ายๆ ดูว่า ตนเองหรือคนใกล้ตัวมีอาการติดสุราแล้วหรือไม่ เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่อไป

ดูข้อมูลเกี่ยวกับแอลกอฮอล์เพิ่มเติมได้ที่ alcoholrhythm.com

#AlcoholRhythmเปลี่ยนจังหวะชีวิตคนติดเหล้า #HITAP #สสส

Related Articles