การบำบัดแบบสั้นสำหรับผู้ดื่มเสี่ยงและผู้ดื่มแบบอันตราย – คู่มือสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ

November 10, 2020


 

การบำบัดแบบสั้นสำหรับผู้ดื่มเสี่ยงและผู้ดื่มแบบอันตราย – คู่มือสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ

เขียนโดย Thomas F Babor และ John C Higgin-Biddle

แปลและเรียบเรียงโดย แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ และนายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ

 

ดาวน์โหลดได้ที่ >> Brief Intervention

Related Articles