คู่มือการดูแลผู้ติดสุราสำหรับบุคลากรสุขภาพ ในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ